728x90 AdSpace

 • Latest News

  Được tạo bởi Blogger.
  Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

  Ứng dụng Vui trên Facebook

  nino24 ) - Một số ứng dụng vui facebook đã viết ( giá cả dịch vụ tại đây )

  1.1/ Nếu được đầu tư tiền bạc bạn sẽ đẹp như sao nào?
  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/WomensHealthVN
  - Demo : Tại Đây

  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa

  1.2/ 
  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/Marry.vn
  - Demo : Tại Đây
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa

  1.3/
  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/WomensHealthVN
  - Demo : Tại Đây
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa

  1.4/

  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/bancobiet.vn
  - Demo : Tại Đây
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa

  2/ 
  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/bancobiet.vn
  - Demo : Tại Đây
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa
  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/pages/M%C3%B3n-Ngon-M%E1%BB%97i-Ng%C3%A0y/387907347919449
  - Demo : Tại Đây

  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa


  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa

  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/HOMEFURNI
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Lê Thanh Trong
  - Thiết kế : Phùng Vĩnh Thái
  - Ý Tưởng : Tô Tuấn Khiêm

  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/travelpon

  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Tô Tuấn Khiêm

  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/travelpon
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Tô Tuấn Khiêm

  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/travelpon
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Tô Tuấn Khiêm


  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/demiduybridal
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa


  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/Lifesure.Bibica
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Tô Tuấn Khiêm

  App Tử vi 2012
  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/nguyendinhnghia.marketing
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Nguyễn Đình Nghĩa
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa

  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/CruiserVN
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Nguyễn Đình Nghĩa
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa

  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/thacsitaichinhmmf
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa

  App trách nghiệm nghề nghiệp phù hợp với bạn

  Chạy trên Facebook :
  http://www.facebook.com/nguyendinhnghia.marketing
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Huỳnh Thanh Long
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa

  Chạy trên Facebook :

  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Nguyễn Đình Nghĩa

  Chạy trên Facebook :
  Thành viện tham gia thực hiện : 
  - Lập trình : Huỳnh Thanh Long
  - Thiết kế : Cao Chí Linh
  - Ý Tưởng : Tô Tuấn Khiêm
  Nguồn : Nino 24
  Người viết : Nino 24
  Biên soạn lại : Nino 24
  • Nino24 Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Ứng dụng Vui trên Facebook Rating: 5 Reviewed By: Jack Long
  Scroll to Top