728x90 AdSpace

 • Latest News

  Được tạo bởi Blogger.
  Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

  GIẢI PHÁP ERP QUẢN LÝ CHUYÊN SÂU CHO NGÀNH GỖ, NỘI THẤT

  nino24 ) - GIẢI PHÁP ERP QUẢN LÝ CHUYÊN SÂU CHO NGÀNH GỖ, NỘI THẤT

  Được thừa hưởng nền tảng phát triển trên 30 năm của một giải pháp ERP từ Đức, đất nước được xem là cái nôi phát triển ERP trên thế giới. Từ năm 2007, BYS đã tiến hành xây dựng và điều chỉnh lại giải pháp cho phù hợp với đặc thù quản lý doanh nghiệp Việt Nam, sau đó chính thức cho ra đời giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp BYS.WOOD vào năm 2010.

  Riêng với ngành gỗ, nội thất Việt Nam, BYS.WOOD là Giải pháp quản lý chuyên nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp từ gia công, sản xuất đến thương mại, bán lẻ nội thất. BYS.WOOD đã được Công ty Cổ Phần BYS phát triển phù hợp cho các doanh nghiệp ngành gỗ, nội thất Việt Nam. Sản phẩm này không chỉ kế thừa mô hình và phương pháp luận triển khai tiên tiến mà còn được điều chỉnh theo các thực tiễn kinh doanh, quản lý đặc thù của doanh nghiệp gỗ trong nước. BYS.WOOD - Giải pháp quản lý tổng thể, chuyên nghiệp cho ngành gỗ, nội thất Việt Nam đã được triển khai thành công cho các khách hàng tiêu biểu như sau:


  Giải pháp quản lý tổng thể BYS.WOOD triển khai cho doanh nghiệp gồm:


  Các phân hệ chính của giải pháp BYS.WOOD cho công ty sản xuất gỗ, nội thất:


  Quy trình tổng quan giải pháp cho công ty sản xuất gỗ, nội thất:


  Các phân hệ chính của BYS.WOOD cho công ty sản xuất gỗ, nội thất  QUẢN LÝ MUA HÀNG – CÔNG NỢ – QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP
  Quản lý quan hệ nhà cung cấp
  Quản lý thông tin
  Quản lý hạn mức tín dụng
  Phân loại nhà cung cấp
  Quản lý hạn mức nợ của nhà cung cấp
  Quản lý giá
  Yêu cầu mua hàng
  Đối chiếu giá của từng nhà cung cấp
  Đơn đặt hàng/Hợp đồng mua hàng
  Hóa đơn mua hàng
  Quản lý cơ cấu phiếu
  Đối chiếu ba chiều
  Quản lý công nợ phải trả
  Quản lý chương trình khuyến mãi nhà cung cấp
  Phân tích mua hàng – công nợ


  QUẢN LÝ KHO
  Quản lý sản phẩm
  Phân loại sản phẩm
  Phân loại giá cho từng sản phẩm
  Lưu trữ giá nhà cung cấp
  Quản lý đa đơn vị tính
  Quản lý thành phần đi kèm
  Quản lý hàng tồn kho
  Quản lý theo từng đại lý
  Theo từng loại hàng
  Theo tổng quan
  Quản lý đặt hàng
  Hoạch định nhu cầu hàng tồn kho
  Luân chuyển hàng tồn kho
  Quản lý tình trạng luân chuyển
  Quản lý các phiếu luân chuyển
  Đối chiếu luân chuyển


  QUẢN LÝ BÁN HÀNG – CÔNG NỢ – QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
  Quản lý quan hệ khách hàng
  Quản lý thông tin
  Quản lý hạn mức tín dụng
  Phân loại khách hàng
  Quản lý giá cho từng loại khách hàng
  Quản lý hạn mức giảm giá cho từng khách hàng
  Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng
  Quản lý lịch sử thanh toán của khách hàng
  Biểu đồ đánh giá và so sánh
  Tìm kiếm khách hàng
  Quản lý nhân viên bán hàng
  Quản lý thông tin
  Quản lý hoa hồng cho nhân viên bán hàng
  Đơn đặt hàng/Hợp đồng bán hàng
  Đối chiếu công nợ
  Đối chiếu hàng tồn kho
  Cam kết đơn hàng
  Đối chiếu công nợ
  Đối chiếu hàng tồn kho
  Quản lý bán lẻ
  Hóa đơn bán hàng
  Đối chiếu công nợ
  Quản lý hóa đơn bán lẻ
  Giấy báo có
  Giá cả & Chiết khấu
  Quản lý giá theo loại khách hàng
  Đối chiếu chương trình khuyến mãi
  Đối chiếu ba chiều
  Quản lý công nợ phải thu
  Quản lý chương trình khuyến mãi
  Quản lý bán thanh lý
  Phân tích bán hàng – công nợ


  QUẢN LÝ DỰ ÁN
  Quản lý lệnh thi công
  Quản lý đề nghị thi công
  Quản lý các lệnh thi công theo ngày giao
  Quản lý thay đổi thi công
  Quản lý định mức nguyên vật liệu & Các công đoạn thi công (BOM)
  Quản lý theo version
  Quản lý định mức theo từng mục
  Quản lý trang kiểm soát hồ sơ
  Quản lý công đoạn thi công
  Quản lý tiêu chuẩn chất lượng
  Quản lý biểu mẫu
  Quản lý danh sách thiết bị theo công trình
  Quản lý nhu cầu thi công
  Quản lý thi công theo mục đích


  Quản lý hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
  Quản lý nhu cầu vật tư theo từng công đoạn
  Hoạch định sử dụng theo tồn kho
  Đăng ký sử dụng theo từng lệnh thi công
  Quản lý đội ngũ, máy móc thi công
  Quản lý danh sách máy theo thi công
  Quản lý nhân sự theo thi công
  Quản lý công đoạn có theo nhóm thi công
  Quản lý năng lực thi công
  Quản lý công đoạn thi công
  Quản lý công đoạn thi công
  Quản lý năng xuất theo từng công đoạn
  Quản lý lập kế hoạch thi công
  Quản lý lệnh thi công
  Quản lý tình trạng thi công
  Quản lý tồn kho thi công
  Quản lý tính giá thành công trình
  Quản lý thời gian thi công
  Quản lý hoạch định mua vật tư cho thi công
  Quản lý hoạch định cấp phát nguyên vật liệu cho thi công
  Quản lý gia công thuê ngoài.


  QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
  Báo cáo tài chính theo chế độ tài chính Việt Nam hoặc chế độ kế toán quốc tế
  Quản lý ngân quỹ
  Báo cáo thuế theo biểu mẫu của Bộ Tài Chính, lập lịch tự động nhắc nộp các biểu mẫu thuế
  Quản lý công nợ phải trả – cơ bản
  Quản lý công nợ phải thu – cơ bản
  Thiết kế báo cáo linh hoạt theo yêu cầu của End user bằng hình thức kéo/thả đơn giản.
  Chế độ đa tiền tệ
  Khóa sổ cuối kỳ
  Quản lý chứng từ kế toán dự phòng
  Quản lý trả trước
  Quản lý chứng từ kế toán
  Sổ cái – Bảng cân đối thử
  Cơ cấu báo cáo tùy biến theo nhiều tiêu chí
  Quản lý hệ thống tài khoản đến cấp 5 theo hệ thống kế toán Việt Nam và quốc tế
  Khai báo và thiết lập doanh nghiệp báo cáo/kỳ báo cáo/thời gian biểu báo cáo.
  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  Kế hoạch tài chính: Soạn và cập nhật các kế hoạch tài chính theo từng lợi nhuận/chi phí/dự án/toàn doanh nghiệp theo tháng/quý/nửa năm/năm tài chính từ các nguồn (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access)
  Quản lý kế hoạch tài chính
  KẾ TOÁN THUẾ - Kết nối hệ thống nội bộ
  Chọn chứng từ đưa sang hệ thống kế toán thuế
  Đưa ra các báo cáo thuế theo đúng biểu mẫu bộ tài chính.


  QUẢN LÝ NHÂN SỰ & TIỀN LƯƠNG
  Quản lý cơ cấu tổ chức
  Phân loại nhân viên theo vị trí công tác, chu kỳ đánh giá
  Danh sách các mức chất lượng nhân viên – đối với từng phân loại nhân viên
  Cơ cấu lương
  Quản lý thông tin và hồ sơ nhân sự
  Đánh giá nhân sự
  Lập kế hoạch đào tạo và quản lý đào tạo theo thực tế
  Tuyển dụng
  Khen thưởng
  Kỷ luật
  Nhân công
  Chấm công & Tiền lương
  Thi đua
  Báo cáo nhân sự


  QUẢN LÝ SẢN XUẤT & GIA CÔNG
  Quản lý lệnh sản xuất
  Quản lý đề nghị sản xuất
  Quản lý các lệnh sản xuất theo ngày giao
  Quản lý thay đổi sản xuất
  Quản lý định mức nguyên vật liệu (BOM)
  Quản lý theo version
  Quản lý định mức theo từng mục (Gỗ, Hardware, Phụ liệu đóng gói, Sơn, Công cụ dụng cụ …)
  Quản lý trang kiểm soát hồ sơ
  Quản lý nhu cầu sản xuất
  Quản lý hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
  Quản lý nhu cầu nguyên liệu theo từng loại nguyên liệu
  Hoạch định sử dụng theo tồn kho
  Đăng ký sử dụng theo từng lệnh sản xuất
  Quản lý xưởng sản xuất
  Quản lý danh sách máy theo xưởng sản xuất
  Quản lý nhân sự theo xưởng sản xuất
  Quản lý công đoạn có theo xưởng sản xuất
  Quản lý công đoạn sản xuất
  Quản lý công đoạn sản xuất theo từng định mức sản phẩm
  Quản lý năng xuất theo từng công đoạn
  Quản lý lập kế hoạch sản xuất
  Quản lý lệnh sản xuất
  Quản lý tình trạng sản xuất
  Quản lý tồn kho sản xuất
  Quản lý tính giá thành sản phẩm
  Quản lý thời gian sản xuất
  Quản lý hoạch định mua nguyên vật liệu cho sản xuất
  Quản lý hoạch định cấp phát nguyên vật liệu cho sản xuất
  Quản lý gia công thuê ngoài.


  BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ
  Quản lý máy móc thiết bị theo tài sản cố định
  Cấu hình công việc
  Phân bổ công việc theo từng loại máy móc, thiết bị
  Quản lý kế hoạch bảo hành bảo trì
  Quản lý thực hiện bảo hành bảo trì
  Theo dõi bảo hành bảo trì
  Quản lý hoạch định vật tư cho bảo hành bảo trì
  Nguồn :
  Người viết :
  Biên soạn lại : longhuong  Nhập địa chỉ email vào form bên dưới để nhận được tin từ đề tài này sớm nhất
  ( Vui lòng kích hoạt email khi nhận được link kích hoạt nhé )  Nếu thấy hay thì click vào nút follow (G+) bên dưới nhé ! Thanks !

  Nếu thấy hay thì click vào nút thích (Like) bên dưới nhé ! Thanks !
  • Nino24 Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: GIẢI PHÁP ERP QUẢN LÝ CHUYÊN SÂU CHO NGÀNH GỖ, NỘI THẤT Rating: 5 Reviewed By: Poster
  Scroll to Top