728x90 AdSpace

 • Latest News

  Được tạo bởi Blogger.
  Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

  USING POWERSHELL IN WINDOWS SERVER 2008 - w2k8 p1

  nino24 ) - USING POWERSHELL IN WINDOWS SERVER 2008, w2k8, p1

  I) GIỚI THIỆU:
  - Nhằm giúp cho các nhà quản trị mạng có thể quản lý hệ thống thông qua môi trường câu lệnh một cách dễ dàng , Microsoft đã cho ra đời 1 công cụ dòng lệnh, đó chính là Windows PowerShell. Công cụ này đã được tích hợp trên Windows Server 2008 và bạn có thể cài đặt nó trên Windows XP, Windows Server 2003 và Windows Vista.
  - Windows PowerShell hầu như kế thừa toàn bộ cú pháp lệnh của cmd, với hơn 130 câu lệnh, và bạn có thể thêm hoặc dùng những câu lệnh có sẵn. Ngoài ra thì Power Shell còn có tính gợi nhớ lệnh khi bạn nhấn phím tab. Do nó được viết dựa trên .Net Framework nên trước khi cài PowerShell bạn phải cài .Net Framework 2.0

  * Download:
  .Net Framework 2.0
  Windows PowerShell

  II) Thực hiện :
  1) Khởi động Windows PowerShell:
  Có 2 cách :
  C1: Bạn vào Start\All Program\ Windows PowerShell 1.0\ Windows PowerShell

  C2: Bạn vào Start\Run, gõ powershell.exe
  2) Một số lệnh trong Windows PowerShell
  * Xem các lệnh trong Windows PowerShell :
  Bạn gõ lệnh help

  Ở đây bạn nhận thấy Windows PowerShell hoàn toàn thừa hưởng cú pháp lệnh của cmd. Ví dụ như lệnh clr (trong cmd) tương đương với lệnh clear-host; lệnh dir (trong cmd) tương đương với lệnh Get-ChildItem

  Để xem cú pháp của một lệnh, bạn gõ get-help tênlệnh.
  Ví dụ, để xem cú pháp của lệnh dir, bạn gõ lệnh: get-help dir

  * Tạo, xem, xóa 1 thư mục hoặc 1 tập tin
  - Tạo 1 thư mục tên Nhatnghe, bạn gõ lệnh: New-Item Nhatnghe –itemtype directory

  - Xem 1 thư mục, bạn gõ lệnh Get-ChildItem C:\nhatnghe

  - Tạo 1 tập tin tên xinchao.txt với nội dung là “Xin chao cac ban”
  Bạn gõ lệnh set-content –path c:\nino24\xinchao.txt –value “Xin chao cac ban”

  - Xem nội dung tập tin xinchao.txt
  Bạn gõ lệnh get-content c:\nino24\xinchao.txt


  -Xóa tập tin xinchao.txt, bạn gõ lệnh remove-item c:\nhatnghe\xinchao.txt
  -Xóa thư mục nhatnghe, bạn gõ lệnh remove-item


  * Chạy những chương trình ứng dụng bằng câu lệnh

  B1: Xuất kết quả của lệnh ipconfig /all ra tập tin ipconfig.txt
  Bạn gõ lệnh ipconfig /all >ipconfig.txt

  B2: Chạy file ipconfig.txt bằng notepad
  Bạn gõ lệnh notepad ipconfig.txt

  Tương tự, bạn thử chạy những lệnh khác rồi gán nó vào tập tin để xem thử.

  3) Một số lệnh xem thông tin của hệ thống.
  * Xem các process đang chạy của máy tính
  Bạn gõ lệnh: get-process

  * Kill các process của máy tính:
  Bạn gõ lệnh: kill [số id của chương trình mà bạn muốn kill ] .
  Ví dụ trong bảng bên dưới, bạn muốn kill chương trình firefox, bạn nhập lệnh kill 736

  * Xem thông tin về CPU
  Bạn gõ lệnh: get-wmiobject -class win32_processor

  * Xem thông tin về hệ điều hành
  Bạn gõ lệnh: get-wmiobject -class win32_operatingsystem

  *Xem thông tin về ổ đĩa :
  Bạn gõ lệnh: get-wmiobject -class win32_logicaldisk

  Như vậy, nhóc đã giới thiệu cho các bạn một cái nhìn tổng quan về PowerShell. Qua bài này, bạn đã có thể hiểu được khái quát về PowerShell, có thể thực hiện được những câu lệnh đơn giản trong PowerShell, phần sau nhóc sẽ đi sâu hơn về các script dùng trong PowerShell.


  Nguồn :
  Người viết :
  Biên soạn lại : Nino 24  Nhập địa chỉ email vào form bên dưới để nhận được tin từ đề tài này sớm nhất
  ( Vui lòng kích hoạt email khi nhận được link kích hoạt nhé )  Nếu thấy hay thì click vào nút follow (G+) bên dưới nhé ! Thanks !

  Nếu thấy hay thì click vào nút thích (Like) bên dưới nhé ! Thanks !
  • Nino24 Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: USING POWERSHELL IN WINDOWS SERVER 2008 - w2k8 p1 Rating: 5 Reviewed By: Poster
  Scroll to Top