728x90 AdSpace

 • Latest News

  Được tạo bởi Blogger.
  Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

  Code hỗ trợ trực tuyến bằng Yahoo Chat, yahoo messenger, Yahoo online, Yahoo Offline

  nino24 ) - Code hỗ trợ trực tuyến bằng Yahoo Chat, yahoo messenger, Yahoo online, Yahoo Offline

  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=1" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=1"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=2" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=2"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=5" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=5"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=6" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=6"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=7" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=7"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=8" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=8"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=9" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=9"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=10" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=10"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=11" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=11"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=12" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=12"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=13" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=13"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=14" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=14"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=15" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=15"></a>


  <a href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" mce_href="ymsgr:sendim?Nick_Của_Bạn" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=16" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=Nick_Của_Bạn&t=16"></a>  Nguồn : Nino 24
  Người viết : Nino 24
  Biên soạn lại : Nino 24
  • Nino24 Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: Code hỗ trợ trực tuyến bằng Yahoo Chat, yahoo messenger, Yahoo online, Yahoo Offline Rating: 5 Reviewed By: Poster
  Scroll to Top