728x90 AdSpace

 • Latest News

  Được tạo bởi Blogger.
  Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

  FIRMWARE TOTOLINK

  nino24 ) -FIRMWARE TOTOLINK


  FIRMWARE TOTOLINK

  TOTOLINK do Viettel cho mượn không sử dụng firmware trên trang web này
  Vui lòng liện hệ trực tiếp với An Phát để được hướng dẫn và hỗ trợ
  (Điện thoại: 08-3925 3789 hoặc 0945 216 725 | Email: hotro@anphat.vn)

  Tìm lại firmware cũ hơn: Download

  Hướng dẫn nâng cấp firmware:

  SẢN PHẨM ĐANG KINH DOANH

  SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT
  MODEL

  Phiên bản phần cứng
  (Hardware version)


  DOWNLOAD FIRMWARE
  HƯỚNG DẪN
  SỬ DỤNG

  MODEL

  Phiên bản phần cứng
  (Hardware version)


  DOWNLOAD FIRMWARE
  HƯỚNG DẪN
  SỬ DỤNG
  N9
  (ốp trần)
  V4.0
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  Ipuppy
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  AP tool
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  Ipuppy 3
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  F2
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N3GR
  V4
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  F1
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N150RA
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  V2
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N151RA
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  A2004NS
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N300RA
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  A850R
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N301RA
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  A3002RU
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N300RG
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  N150RT
  V1 & V2
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N300R+
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  N151RT
  V1 & V2
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N300RU
  V4
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  N300RT
  V1 & V2
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N500RDG
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w
  N300RH
  V1 & V2
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  Drivers
  Windows

  N100RE
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  Linux

  V2
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  Max OS

  N200RE
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  V2
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N302R+
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  V2
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N300RB
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  N150RB
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  EX300
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  ND150
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  V2
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  ND300
  V1
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w

  V2
  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaMotEhQ3ACI2DZMv9vcDPDrwMfcuhh-wR5o0ruJafea7Rt8C-yZ518w  TRƯỜNG HỢP BỊ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP FIRMWARE

  MODEM SẼ KHÔNG THỂ KHỞI ĐỘNG. ĐỪNG LO HÃY LÀM THEO CÁCH BÊN DƯỚI

  - Download công cụ nâng cấp firmware tại: http://www.anphat.vn/download/FirmwareUpgradeTool.zip
  - Download firmware bạn muốn nâng cấp / phục hồi (Link bên trên)
  - Nối dây mạng từ port LAN máy tính với Port LAN của TOTOLINK (port 1 hoặc 2)
  - Máy tính tắt wireless và đặt IP cho card mạng là: 192.168.1.100 / 255.255.255.0 (Chỉ cần khác 192.168.1.6 là được)
  - Giải nén công cụ nâng cấp firmeware vừa donwload và chạy file FrmUpg.exe điền các thông số phù hợp:
  + Router IP: điền vào 192.168.1.6
  + Firmware file: Nhấn vào nút “…” và chọn file firmware (Cần chọn file type là *.* để thấy được file .web)
  + Password: (bỏ trống)
  - Tắt nguồn >>> Giử nút reset + mở nguồn (vẫn giử nút reset) >>> Sau 5-10 giây thả nút reset ra
  - Nhấn Send để bắt đầu nâng cấp firmware


  Mất khoảng vài phút để hoàn tất việc nâng cấp firmware. Bạn có thể thực hiện lệnh ping đến IP của TOTOLINK (192.168.1.1), khi có reply tức là quá trình nâng cấp firmware đã hoàn thành

  Lưu ý: Để TOTOLINK hoạt động ổn định và tốt nhất với Firmware mới, bạn nên reset “cứng” cấu hình của TOTOLINK về mặc định; Sau đó tự cấu hình lại từ đầu

  (Trong trường hợp bất khả kháng phục hồi lại bằng file cấu hình đã lưu ở bước đầu tiên). Nút reset nằm ở mặt dưới, màu đen hơi khó thấy hoặc nút có ký hiệu WPS/RST

  =======================//=======================

   CTY TNHH TIN HỌC VIỄN THÔNG AN PHÁT
  ---o0o---
  NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG TOTOLINK TẠI VIỆT NAM  ĐC: 3C Trần Phú, P.4, Q.5, TPHCM
  ĐT: (08) 39 253 789 - Fax: (08) 39 256 597
  Hotline: 0903 338 601 (Kinh doanh) - 0945 216 725 (Kỹ thuật)
  Hotline Hà Nội: 0983 688 858 - 0912 470 695 (Kinh doanh) - 0902 030 408 (Kỹ thuật)

  Email: an_phat@vnn.vn | hotro@anphat.vn

  Download firmware: http://download.totolink.vn
  Forum: http://forum.totolink.vn
  Website: http://www.totolink.net


  Nguồn :
  Người viết :
  Biên soạn lại : longhuong  Nhập địa chỉ email vào form bên dưới để nhận được tin từ đề tài này sớm nhất
  ( Vui lòng kích hoạt email khi nhận được link kích hoạt nhé )  Nếu thấy hay thì click vào nút follow (G+) bên dưới nhé ! Thanks !

  Nếu thấy hay thì click vào nút thích (Like) bên dưới nhé ! Thanks !
  • Nino24 Comments
  • Facebook Comments
  Item Reviewed: FIRMWARE TOTOLINK Rating: 5 Reviewed By: Poster
  Scroll to Top